ตารางการอบรมโครงการ โตโยต้า เรซซิ่ง สคูล เมษายน 2561 - มีนาคม 2562
22 เมษายน 2561 TOYOTA DRIVING EXPERIENCE PARK Basic
6 พฤษภาคม 2561 TOYOTA DRIVING EXPERIENCE PARK Advance
17 มิถุนายน 2561 TOYOTA DRIVING EXPERIENCE PARK Basic
8 กรกฎาคม 2561 TOYOTA DRIVING EXPERIENCE PARK Advance
11 สิงหาคม 2561 BIRA INTERNATIONAL CIRCUIT Racing
9 กันยายน 2561 TOYOTA DRIVING EXPERIENCE PARK Basic
7 ตุลาคม 2561 TOYOTA DRIVING EXPERIENCE PARK Advance
4 พฤศจิกายน 2561 TOYOTA DRIVING EXPERIENCE PARK Basic
4 ธันวาคม 2561 TOYOTA DRIVING EXPERIENCE PARK Advance
20 มกราคม 2562 BIRA INTERNATIONAL CIRCUIT Racing
10 กุมภาพันธ์ 2562 TOYOTA DRIVING EXPERIENCE PARK Basic
10 มีนาคม 2562 TOYOTA DRIVING EXPERIENCE PARK Advance
TRS Scoop VTR
© COPYRIGHT 2013 - TOYOTA MOTOR THAILAND CO., LTD. ALL RIGHT RESERVED. TOYOTA GLOBAL